Tilgangur og markmið

Starfsemi Fenúr nær til allra þátta er varða meðferð og meðhöndlun úrgangs og frárennslis, bæði frá heimilum og atvinnustarfsemi. Starfsemin tekur einnig til hreinsunar umverfis svo sem götuhreinsun, umhirðu og umgengni í þéttbýli sem dreifbýli.

Fenúr mun fjalla um meðferð úrgangs sem og þá tækni sem fremst er hverju sinni.

Markmið Fenúr er

 • að stuðla að minnkun úrgangs í samfélaginu,
 • að auka þróun í meðhöndlun og meðferð úrgangs,
 • að vera leiðandi afl í umfjöllun um úrgang og meðferð hans,
 • að vera leiðandi í öflun upplýsinga um þróun og meðferð úrgangs í heiminum og dreifa upplýsingum til félagsmanna sem og á opinberum vettvangi,
 • að hafa áhrif á setningu laga og reglugerða er varða úrgang og meðhöndlun hans.

Markmiðum nær Fenúr meðal annars með því að

 • Halda uppi faglegri umræðu í starfshópum undir leiðsögn ráðgjafastjórnar.
 • Afla og dreifa þekkingu til félaga og yfirvalda.
 • Útgáfustarfsemi.
 • Ráðstefnuhald.
 • Hvetja til og standa að þróunarverkefnum.
 • Eiga góða samvinnu við aðra sem tengjast málaflokknum.
 • Taka þátt í samstarfi, norrænu sem og alþjóðlegu. Fenúr er meðlimur í D.N.R. og I.S.W.A. fyrir hönd Íslands.

Nafn

Netfang

Nafn fyrirtækis